Mainstream

  • 0
Kebanyakan manusia mengikuti arus, sedikit manusia yang mampu menciptakan arus. Kebanyakan manusia mengikuti yang sedikit. Rumus ini selalu berlaku.

Terlalu banyak orang yang menolak untuk membuat perubahan, hingga akhirnya perubahan itu diambil oleh sekumpulan kecil orang.